Da klinikken har overenskomst med Sygesikringen kan du, hvis du har en henvisning fra egen læge, få dækket en andel af det samlede honorar. Tilskud og honorarer ses i nedenstående tabel.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark dækkes yderligere en del af patientandelens beløb. Taksterne kan ses her

BEHANDLINGSTAKSTER – FYSIOTERAPI

Pr. 1. Januar 2019