Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer fra den 18. april vedr. gradvis åbning af bl.a. fysioterapiklinikker indeholder følgende kriterier:

Ved hver enkelt faglig vurdering skal fokus være, om aktiviteten kan udsættes på en længere tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden.
I vurderingen kan fx indgå:
 alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
 risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
 risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 påvirkning af livskvaliteten
 påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne
Gruppeaktiviteter skal fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet.
Det vil sige, at holdtræning fortsat ikke er tilladt.

Alle patienter skal visiteres til behandling af en fysioterapeut, der kan vurdere behovet. Det er ikke muligt, at bestille tid online eller møde frem i klinikken uden forudgående aftale.

På klinikken vil du blive spurgt ind til evt. symptomer på Covid-19. Der er indrettet specielle venteafsnit spredt på klinikken. Du bedes spritte hænder ved ankomst og afgang ved det opsatte bord.

Patienter, der allerede er i et igangværende behandlingsforløb, vil blive kontaktet af deres egen fysioterapeut, hvis det vurderes, at tilstanden kan falde ind under et eller flere af de nævnte kriterier.

Vi kan fortsat kontaktes i hverdagene mellem 8 – 12 på telefon 75130013.